For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Os knuseverk

Om oss

Os Knusverk AS

Os Knuseverk er lokalisert i Ådnadalen like ved Vaksinen flystripe. Det har vært drevet knuseverk i området siden 80 tallet. Vår virksomhet startet i 2004 da AS Bøe & Lepsøy overtok anlegget.

 

Våre ansatte har lang erfaring i behandling av Stein. Knuseverket leverer sprengstein, jord, knuste masser og Murstein. Det er 2 brudd i Knuseverket. I bruddet mot sør tas det ut masser som knuses og sorteres til ulike fraksjoner. I bruddet mot nord tas det ut steinblokker til bruk i natursteinsmurer.

 

Steinforekomstene i knuseverket holder god kvalitet. Det gjennomføres gjevnlige tester av produksjonen på eget og eksternt laboratoruim. Deklarasjoner på våre produkter finnes tilgjengelig på denne hjemmesiden under menyvalg Deklarasjoner og Produkter.

 

Det er gjennomført betydelige tiltak for å redusere støy og støv utslipp til omgivelsene. Overvann behandles i fordrøynings basseng slik at vann som renner ut fra anlegget ikke skal skade elver og bekker i området. Veier og produksjonsanlegg blir behandlet med vann i tørre perioder for å redusere utslipp av støv til luft.

 

Produksjonen skjer ved bruk av moderne utstyr med støy demping og lav utslipps motorer. Det er totalt 8 tunge anleggsenheter i drift ved knuseverket.